Current View
Citation link:
Title:
Училищният двор като пространство за усвояване и и развитие на социални умения у студентите със специални образователни потребности : Автореферат / Василия Андрианаки ; Науч. ръководител Емилия Евгениева ; Рец. Цветанка Луканова Ценова, Пелагия Михайлова Терзийска.; <<The>> schoolyard as a place of learning and developing the social skills of students with special educational needs Vasileia Stylianos Andrianaki
 
Creator:
Андрианаки, Василиа Стилианос; Andrianaki, Vasilеia Stylianos; Евгениева, Емилия Хинкова науч. ръководител; Ценова, Цветанка Луканова рец.; Терзийска, Пелагия Михайлова рец.
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по проф. направление 1.2. Педагогика, Спец. педагогика СУ "Св. Климент Охридски, Фак. по науки за образованието и изкуствата, Кат. "Спец. педагогика и логопедия" 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Деца с увреждания методика на преподаването за ВУЗ.; Социална педагогика.
 
*** *** ***
 
001:
001189046
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Андрианаки, Василиа Стилианос
 
245:
Училищният двор като пространство за усвояване и и развитие на социални умения у студентите със специални образователни потребности :| Автореферат /| Василия Андрианаки ; Науч. ръководител Емилия Евгениева ; Рец. Цветанка Луканова Ценова, Пелагия Михайлова Терзийска.
 
246:
<<The>> schoolyard as a place of learning and developing the social skills of students with special educational needs| Vasileia Stylianos Andrianaki
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.475 MB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
53 л. :| с табл., диагр., графики ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по проф. направление 1.2. Педагогика, Спец. педагогика| СУ "Св. Климент Охридски, Фак. по науки за образованието и изкуствата, Кат. "Спец. педагогика и логопедия"| 2019
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Деца с увреждания| методика на преподаването| за ВУЗ.| Социална педагогика.
 
700:
Andrianaki, Vasilеia Stylianos| Евгениева, Емилия Хинкова| науч. ръководител| Ценова, Цветанка Луканова| рец.| Терзийска, Пелагия Михайлова| рец.