Citation link:
  • Записки по движенията на първоначалните доброволчески чети в Сърбско-турската война и подробно описание на неизвестната до сега чета от 51 человека, която се движела с цел да търси четата на Хр. Ботева и се присъедини към нея (през 1876 год.) /От Ив. С. Докторов, член от същата чета.
    • Предна корица с автограф