Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет. Биолого-геолого-географски факултет. Книга 2 - Геология : Т. 54. / Ред. Цоню Димитров, В. Цанков.; Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte de biologie, geologie et geographie. Livre 2 - Geologie
 
Creator:
Димитров, Цоню ред.; Цанков, Васил Цанков ред.
 
Date:
1961 [issued] 1961 [за 1959/60].
 
Description:
Пълното име на Цоню Димитров е Цоню Димитров Попов; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
*** *** ***
 
001:
001056494
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет. Биолого-геолого-географски факултет. Книга 2 - Геология :| Т. 54. /| Ред. Цоню Димитров, В. Цанков.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte de biologie, geologie et geographie. Livre 2 - Geologie
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 26.28 MB)
 
260:
София :| Наука и изкуство,| 1961 [за 1959/60].
 
300:
364 с. :| с ил.
 
500:
Пълното име на Цоню Димитров е Цоню Димитров Попов
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
700:
Димитров, Цоню| ред.| Цанков, Васил Цанков| ред.