Citation link:
  • За стратегиите и за някои градски територии в Римска Тракия / Димитър П. Димитров.