Current View
Citation link:
Title:
Динамика и взаимовръзки на пазара на труда в България за периода 1989-2021 г. - количествени и качествени изменения : Автореферат / Милен Георгиев Великов ; Науч. ръководител Георги Костадинов Бърдаров ; Рец. Климент Минев Найденов, Румен Христов Янков.; Labour market dynamics and interlinkages in bulgaria 1989-2021 - quantitative and qualitative changes Milen Georgiev Velikov
 
Creator:
Великов, Милен Георгиев; Velikov, Milen Georgiev; Бърдаров, Георги Костадинов науч. ръководител; Найденов, Климент Минев рец.; Янков, Румен Христов рец.
 
Date:
2022 [issued] 2022.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 4.4. - Науки за земята (География на населението и селищата) СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Социално-икон. география" 2022; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Пазар на труда 1989-2021 България
 
*** *** ***
 
001:
001197501
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Великов, Милен Георгиев
 
245:
Динамика и взаимовръзки на пазара на труда в България за периода 1989-2021 г. - количествени и качествени изменения :| Автореферат /| Милен Георгиев Великов ; Науч. ръководител Георги Костадинов Бърдаров ; Рец. Климент Минев Найденов, Румен Христов Янков.
 
246:
Labour market dynamics and interlinkages in bulgaria 1989-2021 - quantitative and qualitative changes| Milen Georgiev Velikov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.166 MB)
 
260:
София,| 2022.
 
300:
67 с. :| с графики, диагр., табл. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 4.4. - Науки за земята (География на населението и селищата)| СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Социално-икон. география"| 2022
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Пазар на труда| 1989-2021| България
 
700:
Velikov, Milen Georgiev| Бърдаров, Георги Костадинов| науч. ръководител| Найденов, Климент Минев| рец.| Янков, Румен Христов| рец.