Citation link:
  • Словенското житие на Св. Наума от XVI век : (Докладвано в Историко-филологичния клон на 22. XI. 1923) /От В. Н. Златарски.
    • Издателска корица с автограф на Боян Пенев