Citation link:
  • Съединението на Южна България със Северна : 6 септемврий 1885-1925 : Юбилейна книжка /Написа Т. Н. Бойчев ; [Предг. Т. Н. Бойчев].
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев