Citation link:
  • Библиография : Съчинения по славянска филология и литературна история и критика в българския печат от 1910 включ. до 1920 година /От Хр. Вакарелски.
    • Предна корица
    • Заглавна страница дарствен надпис от автора