Current View
Citation link:
Title:
Болестта в кратките белетристични форми на българската литература от първата третина на XX век (Mеста, роли и употреби) : Автореферат / Кристина Колева Колева ; Науч. ръководител Николай Христов Чернокожев ; Рец. Милена Георгиева Кирова, Татяна Иванова Ичевска.; The disease in the shortfitional forms of bulgarian literature from the first third of the XX century (Places, roles and uses) Kristina Koleva Koleva
 
Creator:
Колева, Кристина Колева; Koleva, Kristina Koleva; Чернокожев, Николай Христов науч. ръководител; Кирова, Милена Георгиева рец.; Ичевска, Татяна Иванова рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по науч. спец. Бълг. лит. СУ "Св. Климент Охридски", Фак. "Слав. филологии", Кат. "Бълг. лит. 2021; Библиогр. с. 28-30; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Българска литература теми, образи, сюжети 20 в.; Болести в литературата
 
*** *** ***
 
001:
001196595
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Колева, Кристина Колева
 
245:
Болестта в кратките белетристични форми на българската литература от първата третина на XX век (Mеста, роли и употреби) :| Автореферат /| Кристина Колева Колева ; Науч. ръководител Николай Христов Чернокожев ; Рец. Милена Георгиева Кирова, Татяна Иванова Ичевска.
 
246:
The disease in the shortfitional forms of bulgarian literature from the first third of the XX century (Places, roles and uses)| Kristina Koleva Koleva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 493.6 KB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
32 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по науч. спец. Бълг. лит.| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. "Слав. филологии", Кат. "Бълг. лит.| 2021
 
504:
Библиогр. с. 28-30
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Българска литература| теми, образи, сюжети| 20 в.| Болести| в литературата
 
700:
Koleva, Kristina Koleva| Чернокожев, Николай Христов| науч. ръководител| Кирова, Милена Георгиева| рец.| Ичевска, Татяна Иванова| рец.