Current View
Citation link:
Title:
Влияние на демографската ситуация върху развитието на човешкия капитал и сребърната икономика на Република България след 1990 г. : Автореферат / Елена Митова Каменова ; Науч. ръководител Климент Найденов.; Impact of the demographic situation in Bulgaria after 1990 over the development of the human capital and silver economy Elena Mitova Kamenova
 
Creator:
Каменова, Елена Митова; Kamenova, Elena Mitova; Найденов, Климент Минев науч. ръководител
 
Date:
2022 [issued] 2022.
 
Coverage:
България население [spatial]
 
Description:
Кор. опис.; Автереферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", проф. направление 3.7. Администрация и управление, докторска прогр. "Регионално развитие" СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Регионално развитие" 2022; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
*** *** ***
 
001:
001195149
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Каменова, Елена Митова
 
245:
Влияние на демографската ситуация върху развитието на човешкия капитал и сребърната икономика на Република България след 1990 г. :| Автореферат /| Елена Митова Каменова ; Науч. ръководител Климент Найденов.
 
246:
Impact of the demographic situation in Bulgaria after 1990 over the development of the human capital and silver economy| Elena Mitova Kamenova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.443 MB)
 
260:
София,| 2022.
 
300:
40 с. :| с табл., диагр., сх. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автереферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", проф. направление 3.7. Администрация и управление, докторска прогр. "Регионално развитие"| СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Регионално развитие"| 2022
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
651:
България| население
 
700:
Kamenova, Elena Mitova| Найденов, Климент Минев| науч. ръководител