Current View
Citation link:
Title:
Модел за развитие на схематично мислене чрез средствата на изобразителни и конструктивни дейности при 6-8-годишните деца : Автореферат / Димитър Наполеонов Баев ; Науч. ръководител Лучия Малинова ; Рец. Любослава Димитрова Пенева, Веска Христова Вардарева.; Model for the development of schematic thinking through the means of visual and constructive activities for 6-8 year olds Dimitar Napoleonov Baev
 
Creator:
Баев, Димитър Наполеонов; Baev, Dimitar Napoleonov; Ангелова, Лучия Малинова науч. ръководител; Пенева, Любослава Димитрова рец.; Вардарева, Веска Христова рец.
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Кор. опис.; Пълното име на науч. ръководител е Лучия Малинова Ангелова; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по проф. направление: 1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуствата, Кат. "Предучилищна и медийна педагогика" 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Детски градини учебно-възпитателна работа рисуване и моделиране.; Начални училища учебно-възпитателна работа.; Мислене при децата.; Експериментална психология.
 
*** *** ***
 
001:
001189144
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Баев, Димитър Наполеонов
 
245:
Модел за развитие на схематично мислене чрез средствата на изобразителни и конструктивни дейности при 6-8-годишните деца :| Автореферат /| Димитър Наполеонов Баев ; Науч. ръководител Лучия Малинова ; Рец. Любослава Димитрова Пенева, Веска Христова Вардарева.
 
246:
Model for the development of schematic thinking through the means of visual and constructive activities for 6-8 year olds| Dimitar Napoleonov Baev
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 545.2 KB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
44 с. :| с табл., сх. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.| Пълното име на науч. ръководител е Лучия Малинова Ангелова
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по проф. направление: 1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуствата, Кат. "Предучилищна и медийна педагогика"| 2019
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Детски градини| учебно-възпитателна работа| рисуване и моделиране.| Начални училища| учебно-възпитателна работа.| Мислене| при децата.| Експериментална психология.
 
700:
Baev, Dimitar Napoleonov| Ангелова, Лучия Малинова| науч. ръководител| Пенева, Любослава Димитрова| рец.| Вардарева, Веска Христова| рец.