Citation link:
  • Паралели /Владимир Василев.
    • Заглавна страница с дарствен надпис от автора