Current View
Citation link:
Title:
Съгласуване, падежно управление и съюзно свързване на съществителни имена и местоимения : Автореферат / Божил Петров Христов ; Науч. ръководител Мери Далримпъл.
 
Creator:
Христов, Божил Петров; Далримпъл, Мери науч. ръководител
 
Date:
2012 [issued] 2012.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" Оксфордски унив. Jesus college, Фак. по езикознание, филология и фонетика 2012; Библиогр. с. 41-56; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012]
 
Subject:
Съществително име.; Местоимение.; Морфология [езикознание].
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
uk
 
100:
Христов, Божил Петров
 
245:
Съгласуване, падежно управление и съюзно свързване на съществителни имена и местоимения :| Автореферат /| Божил Петров Христов ; Науч. ръководител Мери Далримпъл.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 510 KB)
 
260:
Оксфорд,| 2012.
 
300:
58 с. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор"| Оксфордски унив. Jesus college, Фак. по езикознание, филология и фонетика| 2012
 
504:
Библиогр. с. 41-56
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012]
 
650:
Съществително име.| Местоимение.| Морфология [езикознание].
 
700:
Далримпъл, Мери| науч. ръководител