Current View
Citation link:
Title:
Ролята на семейството и образователните институции за развитие на емоционалната интелигентност, с фокус към деца със синдром на Даун : Автореферат / Олга-Евгения Атанасиос Филипу ; Науч. ръководител Розалина Енгелс-Критидис ; Рец. Радослав Иванов Пенев, Елена Стоянова Събева.; The role of family and educational institutions in the development of emotional intelligence with a focus on children with down syndrome Olga - Evgenia Athanasios Filippou
 
Creator:
Филипу, Олга-Евгения Атанасиос; Filippou, Olga-Eugenia Athanasios; Енгелс, Розалина Пламенова науч. ръководител; Пенев, Радослав Иванов рец.; Събева, Елена Стоянова рец.
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Кор. опис.; Възприетата форма на името на науч. ръководител е Розалина Пламенова Енгелс; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по 1.2 Педагогика (Предучилищна педагогика) / на англ. ез. СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуствата, Кат. "Предучилищна и медийна педагогика" 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Деца с увреждания образование и просвета.; Деца с увреждания социална работа.; Детска и педагогическа психология.; Семейно възпитание.
 
*** *** ***
 
001:
001189928
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Филипу, Олга-Евгения Атанасиос
 
245:
Ролята на семейството и образователните институции за развитие на емоционалната интелигентност, с фокус към деца със синдром на Даун :| Автореферат /| Олга-Евгения Атанасиос Филипу ; Науч. ръководител Розалина Енгелс-Критидис ; Рец. Радослав Иванов Пенев, Елена Стоянова Събева.
 
246:
The role of family and educational institutions in the development of emotional intelligence with a focus on children with down syndrome| Olga - Evgenia Athanasios Filippou
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.475 MB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
54 с. ; :| с табл., диагр. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.| Възприетата форма на името на науч. ръководител е Розалина Пламенова Енгелс
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по 1.2 Педагогика (Предучилищна педагогика) / на англ. ез.| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуствата, Кат. "Предучилищна и медийна педагогика"| 2019
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Деца с увреждания| образование и просвета.| Деца с увреждания| социална работа.| Детска и педагогическа психология.| Семейно възпитание.
 
700:
Filippou, Olga-Eugenia Athanasios| Енгелс, Розалина Пламенова| науч. ръководител| Пенев, Радослав Иванов| рец.| Събева, Елена Стоянова| рец.