Citation link:
  • Материали за описвание града Панагюрище и околните му села