Citation link:
  • Исторически поглед върху нумизматиката на тракийските царе / В. Добруски.