Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по славянски филологии : Т. 96-97. / Ред. кол. Климентина Иванова и др.; Annuaire de l'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". Faculte de philologies slaves
 
Creator:
Иванова, Климентина Илиева ред.; Димчева, Росица Кирилова ред.; Стоянова, Юлияна Иванова ред.; Александрова, Ренета Григорова ред.; Липовска, Анна Христова ред.; Филчева-Атанасова, Снежана Хараламбиева ред.
 
Date:
2007 [issued] 2007.
 
Description:
Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2017
 
*** *** ***
 
001:
001068021
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по славянски филологии :| Т. 96-97. /| Ред. кол. Климентина Иванова и др.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". Faculte de philologies slaves
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 6,2 MB)
 
260:
2007.
 
300:
257 с.
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2017
 
700:
Иванова, Климентина Илиева| ред.| Димчева, Росица Кирилова| ред.| Стоянова, Юлияна Иванова| ред.| Александрова, Ренета Григорова| ред.| Липовска, Анна Христова| ред.| Филчева-Атанасова, Снежана Хараламбиева| ред.