Citation link:
  • Съдии : Трагедия /Станислав Виспянски ; Прев от пол. Дора Габе-Пенева ; С лит. увод от Збигнев Ярославски.
    • Предзаглавна страница с посвещение
    • Заглавна страница