Citation link:
  • Българите в Драмско, Зъхненско, Правишко и Саръшабанско : Изследвания и документи, с приложение на 13 факсимилета / Йордан Г. Поп Георгиев, Стойо Н. Шишков.