Citation link:
  • Реформационна епоха : (От ХVI до половината на ХVII век) Т. 1.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев