Current View
Citation link:
Title:
Някои дидактически проблеми при използуването на учебните кинофилми и диапозитиви в учебния процес по химия; Some Didactic Problems Arising with the Use of Training Slides and Motion Pictures in Chemistry Teaching
 
Creator:
Ангелова, Вера Игнатова; Малчева, Здравка Михайлова; Боянова, Лиляна; Соколова, Антоанета Йорданова; Angelova, Vera Ignatova; Malceva, Zdravka Mihajlova; Bojanova, Liljana; Sokolova, Antoaneta Jordanova
 
Date:
1978 [issued] Т. 69, 1978 [за1974/75].
 
 
Източник/Source:
Годишник на Софийския университет "Климент Охридски". Химически факултет. Книга 2
 
Description:
Рез. на англ. ез. [abstract] Пълното име на авт. е Лиляна Боянова Йорданова; Пълното име на авт. е Антоанета Йорданова Обретенова-Соколова; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2024
 
*** *** ***
 
001:
001058681
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
100:
Ангелова, Вера Игнатова
 
222:
Годишник на Софийския университет "Климент Охридски". Химически факултет. Книга 2
 
245:
Някои дидактически проблеми при използуването на учебните кинофилми и диапозитиви в учебния процес по химия
 
246:
Some Didactic Problems Arising with the Use of Training Slides and Motion Pictures in Chemistry Teaching
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 2.385 MB)
 
260:
Т. 69, 1978 [за1974/75].
 
300:
с. 255-264 :| с табл., фиг.
 
500:
Пълното име на авт. е Лиляна Боянова Йорданова| Пълното име на авт. е Антоанета Йорданова Обретенова-Соколова
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
520:
Рез. на англ. ез.
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2024
 
700:
Малчева, Здравка Михайлова| Боянова, Лиляна| Соколова, Антоанета Йорданова| Angelova, Vera Ignatova| Malceva, Zdravka Mihajlova| Bojanova, Liljana| Sokolova, Antoaneta Jordanova