Citation link:
 • Етнографско изследване на с. Бойница, Кулска околия, Врачанска област
  • Заглавна страница
  • Речник на характерната лексика
   • стр. 1
   • стр. 2
   • стр. 3
   • стр. 4
   • стр. 5
   • стр. 6
   • стр. 7