Citation link:
 • Карта на сегашная Болгария Тракия Македония и на прилежащите земли в 4 листове
  • Заглавна страница
  • стр. 2
  • стр. 3
  • стр. 4
  • стр. 5
  • стр. 6
  • стр. 7
  • стр. 8
  • стр. 9
  • стр. 10
  • стр. 11
  • стр. 12
  • Карта на сегашная Болгария Тракия Македония и на прилежащите земли в 4 листове сас иждивението на г-на Димитрия Хаджи Руссета, издана в ползата на новосоставленото в Русчука славяноболгарско училище, Страсбург 1843, 1 лист
  • Карта на сегашная Болгария Тракия Македония и на прилежащите земли в 4 листове сас иждивението на г-на Димитрия Хаджи Руссета, издана в ползата на новосоставленото в Русчука славяноболгарско училище, Страсбург 1843, 2 лист
  • Карта на сегашная Болгария Тракия Македония и на прилежащите земли в 4 листове сас иждивението на г-на Димитрия Хаджи Руссета, издана в ползата на новосоставленото в Русчука славяноболгарско училище, Страсбург 1843, 3 лист
  • Карта на сегашная Болгария Тракия Македония и на прилежащите земли в 4 листове сас иждивението на г-на Димитрия Хаджи Руссета, издана в ползата на новосоставленото в Русчука славяноболгарско училище, Страсбург 1843, 4 лист