Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет "Климент Охридски". Геолого-географски факултет. Книга 2 - География : Т. 79. / Ред. кол. Петър В. Петров - гл. ред. и др.; Annuaire de l'Universite de Sofia "Kliment Ohridski". Faculte de geologie et geographie. Livre 2 - Geographie
 
Creator:
Петров, Петър Василев ред.; Векилска, Бистра Латова ред.; Демерджиев, Здравко Николов ред.; Чолеев, Иван Янакиев ред.
 
Date:
1990 [issued] 1990 [за 1986].
 
Description:
Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
*** *** ***
 
001:
001060877
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет "Климент Охридски". Геолого-географски факултет. Книга 2 - География :| Т. 79. /| Ред. кол. Петър В. Петров - гл. ред. и др.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia "Kliment Ohridski". Faculte de geologie et geographie. Livre 2 - Geographie
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 224 MB)
 
260:
1990 [за 1986].
 
300:
312 с. :| с ил., табл., диагр.
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
700:
Петров, Петър Василев| ред.| Векилска, Бистра Латова| ред.| Демерджиев, Здравко Николов| ред.| Чолеев, Иван Янакиев| ред.