Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет. Физико-математически факултет. Книга 3 - Химия. Част 1 : Т. 48. / Ред. Ас. Дацев, Д. Иванов.; Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte physico-mathematique. Livre 3 - Chimie. Partie 1
 
Creator:
Дацев, Асен Борисов ред.; Иванов, Д. ред.
 
Date:
1954 [issued] 1954 [за 1953/54].
 
Description:
Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
*** *** ***
 
001:
001052713
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет. Физико-математически факултет. Книга 3 - Химия. Част 1 :| Т. 48. /| Ред. Ас. Дацев, Д. Иванов.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte physico-mathematique. Livre 3 - Chimie. Partie 1
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 5.502 MB)
 
260:
1954 [за 1953/54].
 
300:
90 с. :| с табл., диагр., черт.
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
700:
Дацев, Асен Борисов| ред.| Иванов, Д.| ред.