Current View
Citation link:
Title:
Русская драматургия в болгарском книгоиздании 1890-1940-х годов : Автореферат / Вяра Василева Николова ; Науч. руководитель Ирина Константиновна Сушилина.; Russian dramaturgy in bulgarian publications in the period 1890-1940 Nikolova Vyara Vasileva
 
Creator:
Николова, Вяра Василева; Сушилина, Ирина Константиновна науч. руководитель; Vasileva, Nikolova Vjara
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Кор. опис.; Офс. изд.; Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата фил. наук, спец. 05.25.03 -"Библиотековедение, библиографоведение и книговедение" Инст. мировой лит. им. А. М. Горького РАН, Каф. Изд. дела и книговедения 2014; Електронно копие [София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2016]
 
Subject:
Драма, руска история България; Издателско дело история България.
 
*** *** ***
 
001:
001033121
 
040:
BG-SoUL
 
041:
rus
 
044:
ru
 
100:
Николова, Вяра Василева
 
245:
Русская драматургия в болгарском книгоиздании 1890-1940-х годов :| Автореферат /| Вяра Василева Николова ; Науч. руководитель Ирина Константиновна Сушилина.
 
246:
Russian dramaturgy in bulgarian publications in the period 1890-1940| Nikolova Vyara Vasileva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1,2 MB)
 
260:
Москва,| 2014.
 
300:
29 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.| Офс. изд.
 
502:
Автореферат диссертации| на соискание ученой степени кандидата фил. наук, спец. 05.25.03 -"Библиотековедение, библиографоведение и книговедение"| Инст. мировой лит. им. А. М. Горького РАН, Каф. Изд. дела и книговедения| 2014
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2016]
 
650:
Драма, руска| история| България| Издателско дело| история| България.
 
700:
Сушилина, Ирина Константиновна| науч. руководитель| Vasileva, Nikolova Vjara