Citation link:
 • Етнографско изследване на село Сушица, Гор. Оряховско
  • Заглавна страница
  • Речник на характерната лексика
   • стр. 319
   • стр. 320
   • стр. 321
   • стр. 97
   • стр. 99
   • стр. 114
   • стр. 115
   • стр. 116
   • стр. 117