Citation link:
 • Материали за историята на Университетската библиотека в София
  • лист 1
   • лист 2
   • лист 3
   • лист 4
   • лист 5
   • лист 6
   • лист 7
   • лист 8
   • лист 9
   • лист 10
   • лист 11
   • лист 12
   • лист 13
   • лист 14
   • лист 15
   • лист 16
   • лист 17
   • лист 18
   • лист 19
   • лист 20
   • лист 21
   • лист 22
   • лист 23
   • лист 24
   • лист 25
   • лист 26
   • лист 27
   • лист 28
   • лист 29
   • лист 30
   • лист 31
   • лист 32
   • лист 33
   • лист 34
   • лист 35
   • лист 36
   • лист 37
   • лист 38
   • лист 39
   • лист 40
   • лист 41
   • лист 42
   • лист 43
   • лист 44
   • лист 45
   • лист 44а
   • лист 45а
   • лист 46
   • лист 47
   • лист 48
   • лист 49
   • лист 50
   • лист 51
   • лист 52
   • лист 53
   • лист 54
   • лист 55
   • лист 56
   • лист 57
   • лист 58
   • лист 59
   • лист 60
   • лист 61
   • лист 62
   • лист 63
   • лист 64
   • лист 65
   • лист 66
   • лист 67
   • лист 68
   • лист 69
   • лист 70
   • лист 71
   • лист 72
   • лист 73
   • лист 74
   • лист 75
   • лист 76
   • лист 77
   • лист 78
   • лист 79
   • лист 80
   • лист 81
   • лист 82
   • лист 83
   • лист 84
   • лист 85
   • лист 86
   • лист 87
   • лист 88
   • лист 89
   • лист 90
   • лист 91
   • лист 92
   • лист 94
   • лист 95
   • лист 96
   • лист 97
   • лист 98
   • лист 99
   • лист 100
   • лист 101
   • лист 102
   • лист 103
   • лист 104
   • лист 105
   • лист 106
   • лист 107
   • лист 108
   • лист 109
   • лист 111
   • лист 111
   • лист 112
   • лист 113
   • лист 114
   • лист 115
   • лист 116
   • лист 117
   • лист 118
   • лист 119
   • лист 120
   • лист 121
   • лист 122
   • лист [123]