Citation link:
  • История на оръжието. Теоретически и изследователски проблеми на историческата наука : монография.