Citation link:
 • Кратко житие на Климент Охридскикраят на XIX в.[Ръкопис]
  • лист 1 - лице
  • лист 1 - гръб
  • лист 2 - лице
  • лист 2 - гръб
  • лист 3 - лице
  • лист 3 - гръб
  • лист 4 - лице
  • лист 4 - гръб
  • лист 5 - лице
  • лист 5 - гръб
  • лист 6 - лице
  • лист 6 - гръб
  • лист 7 - лице
  • лист 7 - гръб
  • лист 8 - лице
  • лист 8 - гръб