Citation link:
  • По водата /Гюи де Мопасан ; Прев. от фр. С. Т. Ничев.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев