Citation link:
 • Трансформация на библиотеките и знаниевите институции в интерактивни медийни центрове : Ще успеем ли? : Размисли и тезиси / Александър Димчев
  • Начална страница
   • стр. 19
   • стр. 20
   • стр. 21
   • стр. 22
   • стр. 23
   • стр. 24
   • стр. 25
   • стр. 26