Current View
Citation link:
Title:
Ролята на човешките ресурси и тяхната мотивация като водещ фактор за развитието на СУ "Св. Климет Охридски" : Автореферат / Илияна Александрова Янева ; Науч. ръководител Климент Найденов ; Рец. Иван Марков, Тони Трайков.; The role of human resources and their motivation as a leading factor in the development of Sofia University “St. Kliment Ohridski” Iliyana Aleksandrova Yaneva
 
Creator:
Янева, Илияна Александрова; Janeva, Ilijana Aleksandrova; Найденов, Климент Минев науч. ръководител; Марков, Иван Гатев рец.; Трайков, Тони Драганов рец.
 
Date:
2022 [issued] 2022.
 
Description:
Автереферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", проф. направление 3.7. Администрация и управление СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Регионално развитие" 2022; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Софийски университет "Св. Климент Охридски" управление и организация; Кадри, умствени
 
*** *** ***
 
001:
001195148
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Янева, Илияна Александрова
 
245:
Ролята на човешките ресурси и тяхната мотивация като водещ фактор за развитието на СУ "Св. Климет Охридски" :| Автореферат /| Илияна Александрова Янева ; Науч. ръководител Климент Найденов ; Рец. Иван Марков, Тони Трайков.
 
246:
The role of human resources and their motivation as a leading factor in the development of Sofia University “St. Kliment Ohridski”| Iliyana Aleksandrova Yaneva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 471.4 KB)
 
260:
София,| 2022.
 
300:
44 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
502:
Автереферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", проф. направление 3.7. Администрация и управление| СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Регионално развитие"| 2022
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
610:
Софийски университет "Св. Климент Охридски"| управление и организация
 
650:
Кадри, умствени
 
700:
Janeva, Ilijana Aleksandrova| Найденов, Климент Минев| науч. ръководител| Марков, Иван Гатев| рец.| Трайков, Тони Драганов| рец.