Current View
Citation link:
Title:
Застъпничеството на светиите в молитвените последования на Литургията от византийския ритуал (по славянските извори от XV до XIX векове) : автореферат за присъждане на научна и образователна степен "доктор", област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.4. Религия и теология, научна специалност "Литургика"
 
Creator:
Бонов, Милослав Данов; Иванов, Иван Стоянов презвитер
 
Date:
2023 [issued] 2023.
 
Description:
Корично описание; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2024
 
Subject:
Християнство извори история; Литургия извори история
 
*** *** ***
 
001:
001224266
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
100:
Бонов, Милослав Данов
 
245:
Застъпничеството на светиите в молитвените последования на Литургията от византийския ритуал (по славянските извори от XV до XIX векове) :| автореферат за присъждане на научна и образователна степен "доктор", област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.4. Религия и теология, научна специалност "Литургика"
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 3.222 MB)
 
260:
София,| 2023.
 
300:
34 л. :| с факсимилета ;| 30 см.
 
500:
Корично описание
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2024
 
650:
Християнство| извори| история| Литургия| извори| история
 
700:
Иванов, Иван Стоянов| презвитер