Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет. Геолого-географски факултет. Книга 2 - География : Т. 57. / Ред. Игнат Пенков, Илия Иванов.; Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte de geologie et geographie. Livre 2 - Geographie
 
Creator:
Пенков, Игнат Игнатов ред.; Иванов, Илия Христов ред.
 
Date:
1964 [issued] 1964 [за 1961/62].
 
Description:
Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
*** *** ***
 
001:
001061648
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет. Геолого-географски факултет. Книга 2 - География :| Т. 57. /| Ред. Игнат Пенков, Илия Иванов.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte de geologie et geographie. Livre 2 - Geographie
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 29.68 MB)
 
260:
1964 [за 1961/62].
 
300:
307 с.
 
506:
Дигиталният обект е предазначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
700:
Пенков, Игнат Игнатов| ред.| Иванов, Илия Христов| ред.