Citation link:
 • Неколко мисли за българский язик и за образованието у блъгарити : Написано по повод от укорителний член въз блъгарити, напечатаний в 108, 109, 110 и 111 броеве на дневник "Босфорский Телеграф"Земено от "Цареградский вестник" /Найден Геров.
  • Предна корица
   • Гръб предна корица
   • форзац
  • Заглавна страница
   • Гръб заглавна страница
   • стр. [3]
   • стр. 4
   • стр. 5
   • стр. 6
   • стр. 7
   • стр. 8
   • стр. 9
   • стр. 10
   • стр. 11
   • стр. 12
   • стр. 13
   • стр. 14
   • стр. 15
   • стр. 16
   • стр. 17
   • стр. 18
   • стр. 19
   • стр. 20
   • стр. 21
   • стр. 22
   • стр. 23
   • стр. 24
   • стр. 25
   • стр. 26
   • стр. 27
   • стр. 28
   • стр. 29
   • стр. 30
   • стр. 31
   • стр. 32
   • стр. 33
   • стр. 34
   • стр. 35
   • стр. 36
   • стр. 37
   • стр. 38
   • стр. 39
   • стр. 40
   • стр. 41
   • стр. 42
   • стр. 43
   • стр. 44
   • стр. 45
   • стр. 46
   • стр. 47
   • стр. 48
   • стр. 49
   • стр. 50
   • форзац
   • форзац
   • Гръб задна корица
  • Задна корица