Current View
Citation link:
Title:
Формиране на комуникативна компетентност у учениците в началния етап на основната степен на образование чрез литература за деца Автореферат / Люба Валентинова Димитрова ; Науч. ръководител Нели Иванова.
 
Creator:
Димитрова, Люба Валентинова; Иванова, Нели Стоянова науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението, научна специалност Методика на обучението по български език и литература в началното училище Софийски университет "Св. Климент Охридски", Факултет по педагогика, Катедра "Дидактика" 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
Subject:
Обучение методи; Социолингвистика
 
*** *** ***
 
001:
001208837
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Димитрова, Люба Валентинова
 
245:
Формиране на комуникативна компетентност у учениците в началния етап на основната степен на образование чрез литература за деца| Автореферат /| Люба Валентинова Димитрова ; Науч. ръководител Нели Иванова.
 
260:
София,| 2019.
 
300:
1 онлайн ресурс (43 с.) :| с табл.
 
347:
текстов файл| pdf| 803 KB
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението, научна специалност Методика на обучението по български език и литература в началното училище| Софийски университет "Св. Климент Охридски", Факултет по педагогика, Катедра "Дидактика"| 2019
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
650:
Обучение| методи| Социолингвистика
 
700:
Иванова, Нели Стоянова| науч. ръководител