Citation link:
 • Разпис на лекциите : За зимното полугодие на 1899-1900 учебна година.
  • Предна корица
  • Заглавна страница
   • [стр. 3]
   • стр. 4
   • стр. 5
   • стр. 6
   • стр. 7
   • стр. 8
   • стр. 9
   • стр. 10
   • стр. 11
   • стр. 12
   • стр. 13
  • Преглед на преподаванията
   • стр. 2
   • стр. 3
   • стр. 4
   • стр. 5
   • стр. 6
   • стр. 7
   • [стр. 8 - Таблица]
  • [Програми]
   • [стр. 2]
   • [стр. 3]