Citation link:
  • Християнството между славяните и българите на Балканския полуостров до княз Бориса-Михаила /От Д. Цухлев.
    • Издателска корица с автограф на Боян Пене
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев