Citation link:
 • Етнографско изследване на с. Китино - Омуртагско
  • Заглавна страница
   • Речник на характерната лексика
   • стр. 161
   • стр. 162
   • стр. 163
   • стр. 164
   • стр. 6
   • стр. 12
   • стр. 16
   • стр. 36
   • стр. 40
   • стр. 41