Current View
Citation link:
Title:
Гръцката културна идентичност и интерграционното взаимодействие между Балканите и Източното Средиземноморие : Автореферат / Михаела Донкова ; Науч. ръководител Николай Попов ; Рец. Борис Тодоров Колев, Марин Русев.; Greek cultural identity and integration interaction between the Balkans and the Eastern Mediterranean Mihaela Mladenova Donkova
 
Creator:
Донкова, Михаела Младенова; Donkova, Mihaela Mladenova; Попов, Николай Любомиров науч. ръководител; Колев, Борис Тодоров рец.; Русев, Марин Рахнев рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Coverage:
Гърция култура идентичност. [spatial]
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "Доктор"по проф. направление 4.4. Науки за Земята, науч. спец. География на страните - регионална и полит. география СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. Регионална и полит. география 2021; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
*** *** ***
 
001:
001189938
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Донкова, Михаела Младенова
 
245:
Гръцката културна идентичност и интерграционното взаимодействие между Балканите и Източното Средиземноморие :| Автореферат /| Михаела Донкова ; Науч. ръководител Николай Попов ; Рец. Борис Тодоров Колев, Марин Русев.
 
246:
Greek cultural identity and integration interaction between the Balkans and the Eastern Mediterranean| Mihaela Mladenova Donkova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 730.5 KB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
43 с. :| с цв. ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "Доктор"по проф. направление 4.4. Науки за Земята, науч. спец. География на страните - регионална и полит. география| СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. Регионална и полит. география| 2021
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
651:
Гърция| култура| идентичност.
 
700:
Donkova, Mihaela Mladenova| Попов, Николай Любомиров| науч. ръководител| Колев, Борис Тодоров| рец.| Русев, Марин Рахнев| рец.