Citation link:
 • Етнографско изследване на село Руска-Бяла, Врачанско
  • Заглавна страница
  • Речник на характерната лексика
   • стр. 150
   • стр. 151
   • стр. 152
   • стр. 153
   • стр. 154
   • стр. 155
   • стр. 156
   • стр. 157
   • стр. 158
   • стр. 159