Citation link:
 • Етнографско и езиково изследване на с. Невестино, Карнобатско
  • Заглавна страница
  • Речник на характерната лексика
   • стр. 180
   • стр. 181
   • стр. 182