Citation link:
Abstract:
Портрет на млад мъж.
 
Creator:
фотоателие ”Atelier Roual”
 
Created:
11.05. 1891
 
Spatial:
Виена, Австрия
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Личен фонд „Аргиров, Стоян Стоянов”
 
RightsHolder:
Университетска библиотека
 
Identifier:
F14008308220091
 
Subject:
1890; портрет; ателие