Current View
Citation link:
Title:
Българо-полски политически отношения (1945-1989) : Автореферат / Стоян Димитров Стоянов ; Науч. ръководител Румяна Маринова-Христиди ; Рец. Искра Василева Баева, Теодоричка Илиева Готовска-Хенце.; Bulgarian-polish political relations (1945-1989) Stoyan Dimitrov Stoyanov
 
Creator:
Стоянов, Стоян Димитров; Stojanov, Stojan Dimitrov; Маринова-Христиди, Румяна Димитрова науч. ръководител; Баева, Искра Василева рец.; Готовска-Хенце, Теодоричка Илиева рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд [за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", област на висше образование 2. Хумани. науки, проф. направление 2.2. История и археология, науч. спец. История на България (Съвременна бълг. история)] СУ "Св. Климент Охридски", Ист. фак., Кат. "История на България" 2021; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Международни отношения история 1945-1989 България Полша
 
*** *** ***
 
001:
001196893
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Стоянов, Стоян Димитров
 
245:
Българо-полски политически отношения (1945-1989) :| Автореферат /| Стоян Димитров Стоянов ; Науч. ръководител Румяна Маринова-Христиди ; Рец. Искра Василева Баева, Теодоричка Илиева Готовска-Хенце.
 
246:
Bulgarian-polish political relations (1945-1989)| Stoyan Dimitrov Stoyanov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 386.6 KB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
18 л. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| [за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", област на висше образование 2. Хумани. науки, проф. направление 2.2. История и археология, науч. спец. История на България (Съвременна бълг. история)]| СУ "Св. Климент Охридски", Ист. фак., Кат. "История на България"| 2021
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Международни отношения| история| 1945-1989| България| Полша
 
700:
Stojanov, Stojan Dimitrov| Маринова-Христиди, Румяна Димитрова| науч. ръководител| Баева, Искра Василева| рец.| Готовска-Хенце, Теодоричка Илиева| рец.