Citation link:
  • Карта на Търновското царство във време на Асеновци (1185-1257) : От Христо Милев.
    • Издателска корица
    • Карта на Търновското царство във време на Асеновци (1185-1257) от Хр. Милев