Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Геолого-географски факултет. Книга 2 - География : Т. 81. / Ред. кол. Петър Петров и др.; Annuaire de l'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". Faculte de geologie et geographie. Livre 2 - Geographie
 
Creator:
Петров, Петър Василев 1933- ред.; Векилска, Бистра Латова ред.; Дерменджиев, Здравко Николов ред.; Чолеев, Иван Янакиев ред.
 
Date:
1992 [issued] 1992 [за 1986].
 
Description:
Други авт. : Бистра Векилска, Здравко Дерменджиев, Иван Чолеев; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
*** *** ***
 
001:
000937105
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Геолого-географски факултет. Книга 2 - География :| Т. 81. /| Ред. кол. Петър Петров и др.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". Faculte de geologie et geographie. Livre 2 - Geographie
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 186.2 MB)
 
260:
1992 [за 1986].
 
300:
c. 334 :| с фиг., табл.
 
500:
Други авт. : Бистра Векилска, Здравко Дерменджиев, Иван Чолеев
 
506:
Дигиталният обект е предазначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
700:
Петров, Петър Василев| 1933-| ред.| Векилска, Бистра Латова| ред.| Дерменджиев, Здравко Николов| ред.| Чолеев, Иван Янакиев| ред.