Citation link:
  • Логика /Д-р А. Хефлер, професор при университета в Вѣна ; Състав. със съдействието на Д-р А. Майнонг, професор по философия в Грац ; Прев. от нем. Д-р В. Миролюбов.
    • Издателска корица с автограф на Боян Пенев
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев