Citation link:
  • Показалец на педагогическата ни литература от XIX век (1844-1900 год.) Св. 2.
    • Заглавна страница