Current View
Citation link:
Title:
Идентифициране на аномални структури в Черно море по спътникови изображения : Автореферат / Ирина Максимова Ганчева ; Науч. ръководител Елисавета Пенева.; Detecting anomal structures in the Black sea using satellite data Irina Maximova Gancheva
 
Creator:
Ганчева, Ирина Максимова; Ganceva, Irina Maksimova; Пенева, Елисавета Лазарова науч. ръководител
 
Date:
2022 [issued] 2022.
 
Description:
Автореферат на дисертация за придобиване на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 4.1. Физически науки, науч. специалност Метеорология СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак., Кат. "Метеорология и геофизика" 2022; Библиогр. л. 51-58; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
Subject:
Метеорология, спътникова Черноморе; Нефт екологични проблеми Черно море
 
*** *** ***
 
001:
001203594
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Ганчева, Ирина Максимова
 
245:
Идентифициране на аномални структури в Черно море по спътникови изображения :| Автореферат /| Ирина Максимова Ганчева ; Науч. ръководител Елисавета Пенева.
 
246:
Detecting anomal structures in the Black sea using satellite data| Irina Maximova Gancheva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 5.281 MB)
 
260:
София,| 2022.
 
300:
IV, 58 л. :| с цв. ил. ;| 30 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за придобиване на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 4.1. Физически науки, науч. специалност Метеорология| СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак., Кат. "Метеорология и геофизика"| 2022
 
504:
Библиогр. л. 51-58
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
650:
Метеорология, спътникова| Черноморе| Нефт| екологични проблеми| Черно море
 
700:
Ganceva, Irina Maksimova| Пенева, Елисавета Лазарова| науч. ръководител